Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΕΝΑΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ - ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΤΗΣ
Καὶ ἄλλα, σχετιζόμενα μὲ τὸ ὡς ἄνω θέμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐὰν αὐτὴ ἠ ἀνάρτησις γεννᾷ μέσα σας τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἐκφράσητε τὴν ἄποψίν σας (ὅσον ἀφορᾷ δηλαδὴ τὸ περιεχόμενόν τῆς ἀναρτήσεως), τὸ ποῦ ἀκριβῶς συμφωνεῖτε ἢ ἀκόμη καὶ τὸ ποῦ διαφωνεῖτε μὲ αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ νὰ κάμετε ἐδῶ τὰς προτάσεις σας ἐκφέροντες τὴν γνώμην σας καὶ σχολιάζοντες τὰ γραφόμενα, θὰ ᾖναι ἰδιαιτέρα χαρὰ δι' ἡμᾶς νὰ ἴδωμεν τὰ σχόλιά σας καὶ ν' ἀνταλλάξωμεν ἀπόψεις.

Ἀντιγράψτε τὴν διεύθυνσιν τῆς πιὸ κάτω ἀναρτήσεως ἐὰν τὴν εὐρίσκητε πάρα πολὺ ἐνδιαφέρουσα.